عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تغییرات آدرس ایمیل و همراه خود را وارد کنید:


اخبار
تاریخ: 1392/09/06 اولویت: مهم

سامانه بروزرساني و پشتيباني شرکت افتتاح شد

محصول: نرم افزار جامع خيريه - مددکاري
تاریخ: 1394/03/28
نسخه: 3.2.0.209
محصول: نرم افزار جامع خيريه - صندوق
تاریخ: 1394/02/30
نسخه: 3.2.0.113
محصول: نرم افزار جامع خيريه - خيرين
تاریخ: 1394/03/28
نسخه: 3.2.0.229
محصول: نرم افزار حسابداري سررسيد
تاریخ: 1392/09/20
نسخه: 1.4.0.201
محصول: نرم افزار مديريت مخاطبين - CRM
تاریخ: 1394/07/09
نسخه: 1.2015.207.1237
محصول: نرم افزار جامع حسابداري سررسيد ويژه
تاریخ: 1395/08/22
نسخه: 2.2016.408.191
محصول: نرم افزار پيامک
تاریخ: 1393/04/08
نسخه: 1.3.0.205
محصول: نرم افزار خزانه
تاریخ:
نسخه:
محصول: نرم افزار دبيرخانه
تاریخ:
نسخه:
محصول: نرم افزار اموال و مستغلات
تاریخ: 1394/09/01
نسخه: 1.2015.208.1081
محصول: نرم افزار حقوق و دستمزد
تاریخ: 1394/05/26
نسخه: 1.2015.205.69
محصول: نرم افزار مديريت تماسها CallerID
تاریخ: 1392/12/04
نسخه: 1.2014.101.233
محصول: نرم افزار مديريت بيماران کليوي
تاریخ: 1395/02/05
نسخه: 1.2016.302.158
محصول: سامانه الکترونيکي مشاوره دانشجويي-سامد
تاریخ: 1394/05/21
نسخه: 1.2015.205.131
محصول: نرم افزار جامع موسسات خيريه - نسخه ويژه
تاریخ: 1395/09/13
نسخه: 3.2016.309.264
محصول: فايلهاي جانبي نرم افزارها
تاریخ: 1392/11/16
نسخه: 2014
محصول: فايل نصب نرم افزار خزانه
تاریخ:
نسخه:

دانلود سریع