نام نرم افزار: نرم افزار جامع خيريه - مددکاري
نسخه نرم افزار شما:
اعتبار پشتیبانی شما:

نسخه سرور: 3.2.0.209
تاریخ بروزرسانی: 1394/03/28
حجم: 1.97 MBتاریخ: 1394/03/28 نسخه: 3.2.0.209
تاریخ: 1393/11/07 نسخه: 3.2.0.207
- اضافه شدن کد پستي به حاميان ايتام

- چاپ پاکت نامه در گزارش حاميان ايتام

تاریخ: 1393/10/13 نسخه: 3.2.0.206
تاریخ: 1393/10/07 نسخه: 3.2.0.205
- فرم جستجوي خانوار

- دسترسي مجزا براي اصاخ پرونده مددجويان

- امکان بايگاني کردن کاربران

تاریخ: 1393/08/28 نسخه: 3.2.0.204
- اصلاح چاپ کارتکس مددجويان
تاریخ: 1393/05/21 نسخه: 3.2.0.203
تاریخ: 1393/05/20 نسخه: 3.2.0.202
- محاسبه عوامل پرداخت در حقوق مددجو

- اصلاح گزارشات

تاریخ: 1393/04/08 نسخه: 3.2.0.198
تاریخ: 1393/03/24 نسخه: 3.2.0.196
- افزوده شدن قابليت + براي درخواست مددجويان

- ذخيره تاريخ بايگاني به جاي تاريخ اعتبار هنگام بايگاني

- مشاهده و تغيير تاريخ آخرين تغيير ذخيره افراد تحت پوشش

تاریخ: 1392/12/20 نسخه: 3.2.0.195
- رفع اشکال پيامک تولد مددجويان

- اضافه شدن کليد پيامک براي حاميان ايتام جديد

- اضافه شدن گزارش آماري به گزارش کمکهاي غير نقدي

- اضافه شدن گزارش تجميعي کالا به گزارشات غير نقدي

- اضافه شدن فيلتر تاريخ مراجعه مددجو براي گزارش کمکهاي غير نقدي

تاریخ: 1392/11/05 نسخه: 3.2.0.194
- اضافه شدن "SMS پرداختها" به گزارش حاميان ايتام
تاریخ: 1392/10/30 نسخه: 3.2.0.193
- اضافه شدن ارسال انتخابي پيامک گروهي

- پيش نمايش پيامک هوشمند

- فعال شدن پيامک براي حاميان ايتام

تاریخ: 1392/10/11 نسخه: 3.2.0.190
- اصلاح پيامک به حاميان ايتام

- قابليت تمام صفحه کردن تصاوير پيوست پرونده

تاریخ: 1392/09/16 نسخه: 3.2.0.189
- اصلاح خطاي ذخيره هنگام ثبت تحقيقات

- اضافه شدن ترتيب چب براي چاپ گروهي حواله ها

تاریخ: 1392/09/07 نسخه: 3.2.0.188
تکميل گزارش وام قرض الحسنه - گزارش اقساط
تاریخ: 1392/09/06 نسخه: 3.2.0.185
تغيير انتخاب افراد تحت پوشش
تاریخ: 1392/09/04 نسخه: 3.2.0.187
بروزرساني خودکار از سايتدانلود سریع
18.207.129.175