نام نرم افزار: نرم افزار حقوق و دستمزد
نسخه نرم افزار شما:
اعتبار پشتیبانی شما:

نسخه سرور: 1.2015.205.69
تاریخ بروزرسانی: 1394/05/26
حجم: 1.33 MBتاریخ: 1394/05/26 نسخه: 1.2015.205.69
تاریخ: 1394/03/11 نسخه: 1.2015.203.63
تاریخ: 1394/02/20 نسخه: 1.2015.202.62
تاریخ: 1394/01/27 نسخه: 1.2015.201.60
تاریخ: 1393/11/18 نسخه: 1.2015.111.57
-چاپ ليست عيدي و مزاياي ثابت
تاریخ: 1393/10/28 نسخه: 1.2014.109.54
تاریخ: 1393/09/25 نسخه: 1.2014.109.49
تاریخ: 1393/09/19 نسخه: 1.2014.109.47
تاریخ: 1393/09/17 نسخه: 1.2014.109.46
تاریخ: 1393/09/11 نسخه: 1.2014.109.45
تاریخ: 1393/08/15 نسخه: 1.2014.108.42
تاریخ: 1393/07/09 نسخه: 1.2014.104.37
تاریخ: 1393/06/12 نسخه: 1.2014.104.33
- امکان اصلاح احکام در گزارش احکام
تاریخ: 1393/06/11 نسخه: 1.2014.104.32
- گزارش احکام صادره

- پرتال آموزش تحت وب

تاریخ: 1393/06/09 نسخه: 1.2014.104.31
تاریخ: 1393/05/22 نسخه: 1.2014.104.28
تاریخ: 1393/05/20 نسخه: 1.2014.104.27
انجام عمليات تايم کارت سمت سرور براي سرعت بيشتر
تاریخ: 1393/05/11 نسخه: 1.2014.104.26
- امکان انتخاب صدور حکم براساس ضرايب و يا حکم قبلي
تاریخ: 1393/05/01 نسخه: 1.2014.104.25
تاریخ: 1393/05/01 نسخه: 1.2014.105.25
تاریخ: 1393/04/29 نسخه: 1.2014.104.23
تاریخ: 1393/04/01 نسخه: 1.2014.104.21
تاریخ: 1393/03/31 نسخه: 1.2014.103.18
- تغيير شکل صدور حکم

- درختي شدن حوزه محل خدمت

- اضافه شدن اطلاعات جديد به گزارشات

تاریخ: 1393/03/31 نسخه: 1.2014.103.20دانلود سریع
35.174.62.162