نام نرم افزار: نرم افزار جامع خيريه - صندوق
نسخه نرم افزار شما:
اعتبار پشتیبانی شما:

نسخه سرور: 3.2.0.113
تاریخ بروزرسانی: 1394/02/30
حجم: 1.33 MBتاریخ: 1394/02/30 نسخه: 3.2.0.113
تاریخ: 1393/11/26 نسخه: 3.2.0.112
تاریخ: 1393/11/16 نسخه: 3.2.0.111
- امکان اصلاح صندوق در فرم تعيين تحصيلدار
تاریخ: 1393/10/13 نسخه: 3.2.0.110
تاریخ: 1393/04/08 نسخه: 3.2.0.109
تاریخ: 1393/03/24 نسخه: 3.2.0.108
- اضافه شدن شيفت تخليه در تعريف صندوق صدقات

- اضافه شدن تغغير وضعيت در وصول قبوض تخليه صندوق

- اصلاح خطاي فيلتر نوع عمليات در گزارشات مالي

- اضافه شدن وضعيت بايگاني ديگر به گزارش صندوقها

- افزايش طول متن ايميل

تاریخ: 1392/12/20 نسخه: 3.2.0.107
- بايگاني ورود و خرو مسکوکات
تاریخ: 1392/10/30 نسخه: 3.2.0.106
- اضافه شدن ارسال انتخابي پيامک گروهي

- پيش نمايش پيامک هوشمند

- اضافه شدن نام پدر به تعريف صندوقها

تاریخ: 1392/09/10 نسخه: 3.2.0.105
اصلاح فيلتر منطقه در گزارش صندوقها
تاریخ: 1392/09/05 نسخه: 3.2.0.104
بروزرساني خودکار از سايتدانلود سریع
35.174.62.162