نام نرم افزار: نرم افزار مديريت بيماران کليوي
نسخه نرم افزار شما:
اعتبار پشتیبانی شما:

نسخه سرور: 1.2021.112.167
تاریخ بروزرسانی: 1401/01/22
حجم: 2.86 MBتاریخ: 1401/01/22 نسخه: 1.2021.112.167
تاریخ: 1396/08/29 نسخه: 1.2017.110.161
تاریخ: 1395/02/05 نسخه: 1.2016.302.158
بايگاني بيماران سرپايي
تاریخ: 1394/07/13 نسخه: 1.2015.207.153
تاریخ: 1394/06/12 نسخه: 1.2015.206.150
سيستم نوبت دهي تحت وب
تاریخ: 1393/11/08 نسخه: 1.2015.111.139
- شماره دهي خودکار دياليز هر ماه
تاریخ: 1393/10/08 نسخه: 1.2014.110.138
- پذيرش اعشار براي وزن و درجه حرارت دياليز

- اضافه شدن شماره دياليز

تاریخ: 1393/09/15 نسخه: 1.2014.109.137
تاریخ: 1393/08/07 نسخه: 1.2014.107.135
تاریخ: 1393/05/25 نسخه: 1.2014.107.133
- ليست بيمه نيروهاي مسلح

- ليست بيمه خدمات درماني

- ليست بيمه تامين اجتماعي

- برگه مشخصات همودياليز

تاریخ: 1393/03/13 نسخه: 1.2014.106.129
تاریخ: 1392/11/07 نسخه: 1.2014.01.125
- اضافه شدن شيفت در فرم دياليز

- اضافه شدن مابه التفاوت به فرم دياليز

- اضافه شدن فروشنده و تحويل گيرنده به فرم گزارشات انبار

- اصلاح فرم گزارش انبار دياليز

تاریخ: 1392/09/30 نسخه: 1.2013.12.124
- اصلاح سطح دسترسي حواله انبار
تاریخ: 1392/09/27 نسخه: 1.2013.12.123
اضافه شدن گزارش انبار دياليز
تاریخ: 1392/09/26 نسخه: 1.2013.12.122
- اضافه شدن گزارش انبار

- تصحيح فشار خون در فرم دياليز
دانلود سریع
35.174.62.162