نام نرم افزار: نرم افزار مديريت مخاطبين - CRM نسخه ويژه
نسخه نرم افزار شما:
اعتبار پشتیبانی شما:

نسخه سرور: 2.2017.004.12
تاریخ بروزرسانی: 1396/02/07
حجم: 3.41 MBتاریخ: 1396/02/07 نسخه: 2.2017.004.12
تاریخ: 1396/02/04 نسخه: 2.2017.004.11
تاریخ: 1396/02/04 نسخه: 2.2017.004.12
تاریخ: 1395/12/03 نسخه: 2.2017.112.008
تاریخ: 1395/11/08 نسخه: 2.2017.111.6
تاریخ: 1395/11/03 نسخه: 2.2017.111.4
- داشبورد مديريتي
تاریخ: 1395/11/03 نسخه: 2.2017.111.5
تاریخ: 1395/10/22 نسخه: 2.2017.110.2دانلود سریع
35.174.62.162