نام نرم افزار: وب سرويس سامانه اندرويد
نسخه نرم افزار شما:
اعتبار پشتیبانی شما:

نسخه سرور: 1.2019.0.6
تاریخ بروزرسانی: 1398/04/14تاریخ: 1398/04/14 نسخه: 1.2019.0.6
- چت با موسسه

- کمک غير نقدي

تاریخ: 1398/04/10 نسخه: 1.2019.0.5
- امکان اتصال به صورت WSDL & RestFull
تاریخ: 1398/04/09 نسخه: 1.2019.0.4
تاریخ: 1398/04/08 نسخه: 1.2019.0.3
تاریخ: 1398/04/06 نسخه: 1.2019.0.2دانلود سریع
35.174.62.162